Training & advies

Voor zorginstellingen of thuiszorgorganisaties verzorg ik trainingen om seksualiteit bespreekbaar te maken. Cliƫnten durven vragen op het gebied van seksuele gezondheid niet te stellen en omgekeerd durven begeleiders het onderwerp niet aan te kaarten, omdat ze bang zijn dat ze geen antwoord hebben op de vragen. Vaak is er in de instelling ook geen duidelijk beleid ten aanzien van seksuele gezondheid.

Ook voor onderwijsinstellingen kan ik trainingen op maat verzorgen om seksuele problematiek bij jongeren bespreekbaar te maken.

Privacy en gegevensbeheer

In uw dossier wordt alleen de noodzakelijke informatie genoteerd. De informatie die u met mij deelt, zowel schriftelijk (b.v een verwijsbrief) als mondeling, wordt met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Alle noodzakelijke inspanningen worden verricht om uw gegevens veilig te bewaren.

Indien u dit wenst, heeft u het recht om uw dossier in te zien, te laten wijzigen of vernietigen. Dossiers worden standaard na 5 jaar vernietigd. 

Uw gegevens worden nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming gedeeld met derden. Soms is het wenselijk uw situatie te bespreken met uw huisarts of een andere professional. Dit gebeurt echter nooit zonder uw toestemming en wordt vastgelegd in uw dossier.
Voor intervisiedoeleinden kan uw casus anoniem besproken worden met collega's seksuologische hulpverlening.

Gerealiseerd door Coding Agency.